Hướng dẫn mở service cho các tivi panasonic

1. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC21V50R2, TC-25V50R, TC-21GF10R 
Bạn hãy chú ý nút Service ở bên trong vỉ máy gần khu vực cao áp
Nếu ta bấm nút Service này một lần => Sẽ đi vào chế độ chỉnh phụ cho mầu sắc, độ sáng, độ tương phản, cân bằng loa, chỉnh bass treec, chỉnh chiều cao, chỉnh tâm ngang cho màn ảnh .
Nếu ta bấm nút Service hai lần => Máy sẽ đi vào chế độ chỉnh cân bằng trắng cho đèn hình .
Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume
Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service

2. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29GF95R, TC-29GF85R.. 
Trong các máy này không có nút Service trên vỉ máy nhưng có chân Service trên IC vi xử lý .
Để vào chế độ Service ta làm như sau :
+ Hút rỗng chân Service ( chân số 3 ) của IC vi xử lý
+ Đấu từ chân 3 ( sau khi đã hút rỗng ) xuống mass qua trở 100K
Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume
Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
3. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-16S80R, TC-16S09 
Vào chế độ Service như sau :
=> Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần
Ở máy này có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
+ Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi
+ Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi
4. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21S100R, TC-2185R, TC-21S100, TC-21S90R, TC-29S100R, TC2985R 
Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa
Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :
=> Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút Timer trên điều khiển từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng .
Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa
Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
+ Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi
+ Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi
5. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09 
Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Chuyển đổi chức năng bằng các phím số 1,2,3,4 và5 trên ĐK từxa, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :
=> Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút ấn số 5 trên điều khiển từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng . Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai lần
Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
+ Để khoá phím ta bấm Volume về số 15, bấm Timer trên ĐK từ xa là 30phút, sau đó bấm đồng thời nút Recal trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi
+ Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume down trên Tivi
6. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TX-29GF10 
Để vào Service trên máy này người ta thiết kế chân Service trên IC vi xử lý.
Để vào chế độ Service ta làm như sau :
+ Đấu chân Service chân số 32 của IC vi xử lý xuống mass => sẽ đi vào chế độ Service
Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume
Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
7. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29V30R 
Để vào chế độ Service ta làm như sau :
+ Đấu từ chân Service ( Chân số 56 ) xuống mass qua trở 56K
Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume
Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
8. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09
Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút + trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Bấm nút F để thay đổi
9. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21P24 ( Thái Lan) 
Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút + trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Bấm các phím 1,2,3,4 trên điều khiển từ xa để điều chỉnh.
10. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC 21KS99/21P09, TC-16M09Q 
Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Đặt Volume về vị trí 0
=> Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
=> Bấm đồng thời Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên màn hình sẽ xuất hiện bảng Service
Dùng các phím 1,2,3,4 trên điều khiển để điều chỉnh .
Thoát khỏi chế độ Service bằng phím số 0
11. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P20V (phẳng ) 
Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Đặt Volume về vị trí 0
=> Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
=> Bấm đồng thời nút Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên màn hình sẽ xuất hiện bảng Service
Dùng các phím 3,4 trên điều khiển để thay đổi chức năng chỉnh
Dùng phím Volume + và Volume - để tăng giảm
12. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P11R (phẳng ) 
Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
=> Đặt Volume về vị trí 0
=> Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
=> Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
Dùng phím 1,2 trên ĐK từ xa để thay đổi các bảng
Dùng phím Volume +, Volume - để tăng giảm giá trị .

Có 0 nhận xét Đăng nhận xét